Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku

Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, że w 2023 r. usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych będzie świadczyć firma, która obsługiwała w/w system w roku 2022, tj. Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Soleckiej 88 w Lipsku, tel. 48 3780079 lub 48 3780 381.

Jednocześnie informujemy, że stawki opłat i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023r. nie uległy zmianie.

W 2023 roku z terenu nieruchomości domów jednorodzinnych, z uwagi na rosnące koszty obsługi systemu gospodarki odpadami a w szczególności koszty paliw i energii, zmniejszona zostanie częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, bioodpadów oraz odpadów zbieranych selektywnie: papieru i szkła. Z terminami odbioru poszczególnych frakcji odpadów, mogą się Państwo zapoznać szczegółowo z harmonogramu wywozu odpadów dostarczanego sukcesywnie na poszczególne posesje przez pracowników Z.U.K. Sp. z o.o. w Lipsku lub załączonego do niniejszej informacji.

Dla przypomnienia poniżej publikujemy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminy ich płatności:

- 18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca /stawka podstawowa/;

- 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca /stawka dla właścicieli nieruchomości domów jednorodzinnych, którzy zaznaczyli w deklaracji, że kompostują bioodpady/.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka ww. opłaty wynosi 54,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku:

- I rata płatna do 15.03.2023 roku / w łącznej wysokości za miesiące styczeń, luty, marzec/,

- II rata płatna do 15.05.2023 roku / w łącznej wysokości za miesiące kwiecień, maj, czerwiec/,

- III rata płatna do 15.09.2023 roku / w łącznej wysokości za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień/,

- IV rata płatna do 15.11.2023 roku /w łącznej wysokości za miesiące październik, listopad, grudzień/

Płatności można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, u sołtysów lub przelewem na rachunek bankowy nr: 82 9135 0008 0000 0417 2000 0760.

 

Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta i gminy Lipsko w miesiącach styczeń - czerwiec 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2024 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.