Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Dane kontaktowe

 SEKRETARIAT URZĘDU MIASTA I GMINY LIPSKO

Tel.:(48) 37 80 048     Fax:(48) 37 80 175    E-mail: umig@lipsko.eu 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

 /f89s7ly6ac/skrytka

 

Szanowni Państwo, wnioski o udzielenie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysyłane drogą elektroniczną należy kierować na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LIPSKO

Jacek Wielorański
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

Radosław Winiarczyk
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
SEKRETARZ MIASTA I GMINY LIPSKO

Artur Dygas

 • tel.: (48) 37-84-123; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SKARBNIK MIASTA I GMINY LIPSKO

Anna Woźniak

 • tel.: (48) 37-84-124; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REFERAT ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY

Obsługa Rady Miejskiej, ewidencja działalności gospodarczej, obsługa administracyjna urzędu, promocja gminy, informatyzacja urzędu, sport, rozwiązywanie problemów alkoholowych, profilaktyka przeciwalkoholowa, obrona cywilna, rejestracja przedpoborowych, bhp i p.poż, roboty publiczne, archiwum

 • Monika Chmielnicka, inspektor ds kadrowych i pracowniczych
  tel. (48) 37-84-131 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Anna Idzikowska, inspektor ds. obsługi rady miejskiej, sekretariatu i interesantów, koordynator kontroli zarządczej.
   tel. (048) 37-84-127 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Marcin Wojciechowski, starszy informatyk
  tel. (48) 37-84-140 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Przemysław Tomasik, informatyk
  tel. (48) 37-84-140 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Jan Cyran, inspektor ds. ppoż, Komendant Miejsko Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej
  tel (48) 37-84-141 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Andrzej Sikorski, podinspektor ds. gospodarczych i archiwum zakładowego
  tel. (48) 37-84-142(143) ; e-mail: archiwum@lipsko
 • Wojciech Krasiński, inspektor ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obywatelskich.
  tel. (48) 37-84-139 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Realizacja podatków i opłat, księgowość podatków lokalnych, księgowość budżetowa, opłaty skarbowe, podatki od środków transportowych, realizacja budżetu, wpłaty i wypłaty (kasa), wypłata podatku akcyzowego od paliwa rolniczego

 • Anna Woźniak, Skarbnik,
  tel. (48) 37-84-124, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Iwona Buza, z-ca Skarbnika:
  tel. (48) 37-84-124 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Beata Figura, inspektor ds. płac
  tel. (48) 37-84-130 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • KASA, - wpłaty gotówkowe do godz. 14:15, wpłaty kartą poniedziałek, środa, czwartek do godz. 15:30. (wtorek do godz. 16:00, piątek do godz. 15:00)
  tel. (48) 37-84-149; e-mail:, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sylwia Ptak, podinspektor ds. księgowości podatkowej
  tel. (48) 37-84-128 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Beata Kuna, inspektor ds księgowości podatkowej
  tel. (48) 37-84-128 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agnieszka Kozdemba, inspektor ds. księgowości budżetowej
  tel. (48) 37-84-125 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agnieszka Chyła, inspektor ds. płac - oświata
  tel. (48) 37-84-138 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agnieszka Mordak, inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  tel. (48) 37-84-129 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Małgorzata Malec, referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  tel. (48) 37-84-129 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Jolanta Przybylska, inspektor ds. księgowości budżetowej /oświata/
  tel. (48) 37-84-138 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Sprawy w zakresie sporządzania aktów urodzenia, małżeńskich i zgonów, wydawanie odpisów, przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów, ewidencja ludności

 • Tomasz Kosno, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  tel. (48) 37-84-145 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Magdalena Góralska, inspektor ds. dowodów osobistych
  tel. (48) 37-84-146 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Barbara Grzeszczyk, inspektor ds. ewidencji ludności
  tel. (48) 37-84-146 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ŚRODOWISKA I MIENIA KOMUNALNEGO

Administracja architektoniczno - budowlana, zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje budowlane, rolnictwo, ochrona środowisk, drogownictwo, łączność, oświetlenie uliczne, gospodarka gruntami, geodezja, mienie komunalne

 • Radosław Winiarczyk, z-ca kierownika - zamówienia publiczne i inwestycje.
  (48) 37-84-148 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Marek Krupa, inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  tel. (48) 37-84-135 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Barbara Jach, inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
  tel. (48) 37-84-136 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ilona Chlebna, inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych
  tel. (48) 37-84-133 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Magda Sokół, inspektor ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami
  tel. (48) 37-84-134 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Emil Penkała, inspektor ds. infrastruktury komunalnej i drogownictwa
  tel. (48) 37-84-148 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Fabian Smaga, inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i komunalnych
  tel. (48) 37-84-134 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kamil Siadaczko, specjalista ds. lasów nadzorowanych
  Urzęduje w każdy wtorek w godz.: 09:00 - 10:00, tel. 512 487 765

STANOWISKA SAMODZIELNE

 • Marta Lerka, radca prawny
  tel. (48) 37-84-126 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Mirosław Łojek, inspektor ds edukacji
    (48) 37-84-137; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2024 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.