Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

To jest list z zapytaniem wysłanym z http://lipsko.eu/ przez: ? <>

Pytanie:
Panie Burmistrzu, W związku z nagminnie przekraczana prędkością przez kierujących na odcinku drogi w Daniszowie od drogi krajowej numer 79 do Tomaszówki co zagraza bezpieczeństwu mieszkańców, a zwłaszcza dzieci zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie srodkow, które zapewnią większe poczucie bezpieczeństwa, na przykład montaż progu zwalniającego. Pozdrawiam, Mieszkaniec Daniszowa

Odpowiedź:
Witam Pana,
Bardzo Panu dziękuję za zwrócenie uwagi na ten fakt.
Zważywszy na to, że zbliża Nam się kolejny rok szkolny, w miarę możliwości postaramy się interweniować we własnym zakresie na odcinku dróg gminnych (Daniszów – Tomaszówka) a także występując do zarządcy drogi krajowej jeśli wystąpi taka konieczność z prośbą o interwencję w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na opisanym przez Pana odcinku

Pozdrawiam
Jacek Wielorański

To jest list z zapytaniem wysłanym z http://lipsko.eu/ przez: mieszkaniec <>

Pytanie:
Witam serdecznie. Chciałbym zapytać czy to prawda, że planuje Pan otworzenie ośrodka rehabilitacji w Lipsku?

Odpowiedź:
Witam Pana,
Owszem powziąłem działania ku temu by na terenie naszej gminy powstał profesjonalny ośrodek rehabilitacyjny – nie był by on jednak zlokalizowany w samym mieście Lipsku, a w miejscowości Lipa Miklas – dokładnie ośrodek ten chciałbym zaaranżować w budynku po byłej szkole, jest to budynek będący własnością Miasta i Gminy Lipsko, który powierzchniowo pozwala nam na zorganizowanie profesjonalnej bazy rehabilitacyjnej bez konieczności generowania dodatkowych kosztów związanych z samą budową obiektu, który mielibyśmy przeznaczyć na tego typu usługę. Obecnie jesteśmy na etapie kompletowania dokumentów tj. decyzja celu publicznego, pozwolenie na budowę oraz opracowywanie projektu przebudowy i organizacji terenu dla tego ośrodka. W 2018 roku prócz skompletowania niezbędnej dokumentacji projektowej będziemy również podejmowali starania o pozyskanie środków zewnętrznych, które pozwolą nam rozpocząć prace nad budową ośrodka zarówno w zakresie termomodernizacji samego obiektu budowlanego jak również pod względem wyposażenia placówki.

Pozdrawiam
Jacek Wielorański

To jest list z zapytaniem wysłanym z http://lipsko.eu/ przez:

Pytanie:

Bardzo podoba mi pomysł z Klubem Fitness, sama często uczestniczę w zajęciach. Czy jednak istnieje możliwość, aby klub był czynny, także w inne dni tygodnia? Nie zawsze danego dnia można przyjść a także ze względu na rosnąca popularność Klubu

Odpowiedź:

Witam Panią bardzo serdecznie,
cieszę się niezmiernie, że inicjatywa klubu fitness w naszym mieście spotkała się wśród mieszkańców z takim uznaniem. Dzięki Państwa zainteresowaniu, chętnemu korzystaniu z udostępnionego obiektu sportowego ja jako Burmistrz mam poczucie dobrze zainwestowanych środków publicznych, które jestem zobowiązany rozporządzać w taki sposób by spełniać jak najwięcej potrzeb naszej społeczności lokalnej – w tym również te dotyczące tworzenia i udostępniania dla Państwa obiektów i alternatyw, które pozwolą nam wszystkim na zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu.
Mając na uwadze wciąż rosnące zainteresowanie klubem fitness w miarę możliwości postaramy się by klub był dla wszystkich Państwa dostępny również w inne dni tygodnia.

Pozdrawiam serdecznie
Jacek Wielorański

To jest list z zapytaniem wysłanym z http://lipsko.eu/ przez:
Dzień Dziecka w Lipsko <>
Pytanie:
dlaczego w lokalnych mediach przemilczano udział dzieci w zawodach wędkarskich nad
zalewem.nie. ma żadnej wzmianki w lokalnej prasie i w internecie ani zdjęć.
Odpowiedź:
Szanowni Państwo, ani Urząd ani też ja - Burmistrz nie narzucam lokalnej prasie czy mediom treści oraz

sposobu publikowania czy informowania Państwa o wydarzeniach z terenu Miasta i Gminy Lipsko, co najwyżej od czasu do czasu zwracam się z prośbą o publikację pewnych informacji czy komunikatów istotnych na daną chwilę z punktu widzenia funkcjonowania Miasta i Gminy Lipsko. Urząd zazwyczaj kwartalnie przygotowuje dla Państwa informacje o przeprowadzonych
inwestycjach oraz odbytych wydarzeniach kulturalnych z Naszego rejonu – z pewnością w najbliższym czasie będą Państwo mieli okazję odnaleźć w lokalnej prasie artykuł, który w swej treści powróci również do wydarzenia o którym tutaj wspomniano. Pozdrawiam Jacek Wielorański

Pytanie:

To jest list z zapytaniem wysłanym z http://lipsko.eu/ przez: śmieć <>
witam
Proszę o udzielenie mi i innym informacji na temat odbioru śmieci ,odpadów czy jak to się
inaczej nazywa z terenu gminy lipsko .chodzi mi o równe traktowanie ,taki sam dostęp do
usług publicznych jaki mają mieszkańcy miasta lipsko a mieszkańcy gminy .dlaczego
z miasta odpady komunalne(bytowe) są odbierane dwa razy w msc a z terenu gminy
tylko raz.opłata jest taka sama dla wszystkich a obsługa inna.mi śmierdzi z kosza dwa
razy dłużej za te same pieniądze .czym ja się różnie od ludzi z miasta -chyba że ja to
ten inny sort .Proszę o odpowiedz z uzasadnieniem prawnym dlaczego tak się dzieje.

Odpowiedź:

Szanowni Państwo,

ustalając częstotliwość odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko kierowano się kilkoma przesłankami. Podstawowa sprawa, to sprawa kosztów. Do tej kwestii podchodziliśmy racjonalnie, nie chcąc przede wszystkim zwiększać obciążeń mieszkańców związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należało przy tym brać pod uwagę, że w/w system zorganizowany przez Gminę, zgodnie z prawem docelowo, musi się bilansować tzn. ma działać w taki sposób, aby wpływy z opłat pokrywały związane z nim wydatki .

Z obsługą systemu odbioru odpadów związany jest transport odpadów, który niewątpliwie ma kluczowy wpływ na koszty realizacji usługi, za którą Gmina musi zapłacić przedsiębiorcy wykonującemu to zadanie. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż teren Gminy (czyli nasze sołectwa) jest rozległy, w związku z tym odbiór odpadów wymaga od przedsiębiorców przebycia sporej ilości kilometrów, samo miasto Lipsko ma z kolei charakter zabudowy zwarty i powierzchniowo niewielki. Zatwierdzając harmonogram Gmina była także zobligowana do przestrzegania zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, która w art. 6r ust. 3b narzuca w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta. W przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza.

Nadmieniam jednocześnie, że wszystkie uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami przed ich przyjęciem przez Radę Miejską w Lipsku w listopadzie 2012 roku dotyczące m.in. częstotliwości, sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych były z mieszkańcami Miasta i Gminy Lipsko konsultowane na licznych spotkaniach informacyjnych.

Zapewniam, że Państwa uwagi i zastrzeżenia dotyczące prowadzonego systemu gospodarki odpadami są dla mnie ważne i kluczowe, dlatego kwestia m.in. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych będzie stanowiła przedmiot dyskusji przy organizowaniu najbliższego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Lipsko.

Pozdrawiam. Jacek Wielorański.

Pytanie
To jest list z zapytaniem wysłanym z http://lipsko.eu/ przez: Kuba <> Wiadomo kiedy będzie organizowany dzień dziecka w tym roku ?
Odpowiedź
Witam, Dzień Dziecka organizowany będzie w tym roku 04.06.2017r. w centrum Lipska przy Lipskim Centrum Kultury w związku z remontem stadionu miejskiego. W programie:
  1. "Kraina Klaunów" ( puzlowe konkursy, balonowe zoo, malowanie twarzy, wielkie bańkowanie).
  2. Prezentacje artystyczne z Lipskiego Centrum Kultury i szkół.
  3. Konkursy z nagrodami.
    Pozdrawiam, Jacek Wielorański
Pytanie:
To jest list z zapytaniem wysłanym z http://lipsko.eu/ przez:
czytelnik <> 
Czy czytał pan artykuł propagandowy opublikowany w Głosie Radomskim  nr 2(88)
z 24.03.2017 roku? Chyba nie... Bo roi się w nim od błędów. Nie wiem kto go
napisał, ale płacąc redakcji gazety za reklamę można chyba wymagać poprawności
językowej. Mianowicie,  chciałbym zwrócić uwagę na stronę 5, gdzie podawane są
kwoty zrealizowanych inwestycji i zawarto tam kwoty, np. 20 000 tys. zł, 45
000 tys. zł, 23 000 tys. sł, itd. Kogo pan w tym urzędzie zatrudnia. Te błędy
zdarzają się nagminnie. To świadczy również nie najlepiej o panu. A chwalić
się, to trzeba przyznać, pan się umie... Nawet inwestycjami z poprzedniej
kadencji... Skromnością to pan nie grzeszy!
Odpowiedź:
Szanowny Czytelniku,
odpowiadając na Pana maila chcę poinformować, że nie jest to artykuł
propagandowy tylko informacja z działalności samorządu tej kadencji za lata
2015 - 2016. Propaganda sukcesu była może kiedyś, ja nie lubię się chwalić, tylko
przedstawiam mieszkańcom to co zostało zrealizowane do tej pory i jakie są
kolejne inwestycje. Według Pana to źle? Ja tak nie uważam. 
Zgadzam się z Panem, że w artykule lepiej by było, żeby nie było błędów, a raczej
tzw. literówek, ale one się jednak czasami zdarzają. W następnej informacji
zapewniam Pana będzie ich mniej, ale też nie ma gwarancji że się nie pojawią.
Literówki się zdarzają. 
Pisze Pan o inwestycjach z poprzedniej kadencji, proszę wymienić jakie zostały
wpisane, które zostały zrealizowane w tamtej kadencji. Moim zdaniem takich
inwestycji nie ma. Są dwie, które zostały rozpoczęte w tamtej kadencji, ale
zakończone w tej i rozliczone. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
została wykonana w tej kadencji. Usunięto wszystkie błędy w dokumentacji
ogłoszono przetarg i zrealizowano.
Pisze Pan o błędach, a sam Pan nie grzeszy poprawnością językową. Proponuję
zajrzeć przeczytać to co Pan napisał i poszukać swoich błędów, a zaręczam Panu
że są.

Pozdrawiam
Jacek Wielorański
Pytanie:
To jest list z zapytaniem wysłanym z http://lipsko.eu/ przez: przyjezdny <> Wnioskowałem już jakiś czas temu o usunięcie z parkingu za apteką dwóch samochodów
- gratów i bez reakcji. Czy mam panie burmistrzu napisać do radygminy? Każdego dnia
parking jest zapchany samochodami i każde miejsce jest cenne! Pomimo wybudowania
parkingu nadal są ogromne problemy z zaparkowaniem auta w Lipsku. Odpowiedź: Szanowni Państwo, Ponownie otrzymałem kilka zapytań odnośnie przestrzegania zasad dotyczących parkowania
pojazdów na terenie miasta. Podkreślam ponownie, iż z poziomu urzędu niestety nie mam
możliwości nakazać czy też ukarać kogoś za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub
niewłaściwe korzystanie z dostępnych na terenie miasta miejsc parkingowych czy większych
parkingów publicznych. Jako burmistrz mogę zrobić to co każdy z Państwa – zgłosić te
naruszenia odpowiednim służbom i tak też się stanie. Ja jak i Państwo – wspólnie jesteśmy
odpowiedzialni za jego wygląd i sposób funkcjonowania przestrzeni publicznych, które przez
lata powstawały i powstają z myślą o sprawnym funkcjonowaniu miasta. Starajmy się zatem
razem dbać i reagować na podobne sytuacje. Co do terenu tuż za apteką odnośnie którego pytanie powyżej przytaczam należy podkreślić,
że jeśli samochody stoją na wyznaczonych miejscach przeznaczonych również pod funkcję
parkowania to nie ma podstawy by negować użytkowanie przez kogoś tego terenu właśnie
w ten sposób, co się tyczy ewentualnego „ zagracenia” owego terenu o którym piszę ktoś
z Państwa to oczywiście teren zostanie uprzątnięty z elementów budzących wątpliwości
odnośnie ich występowania w tym miejscu Pozdrawiam Jacek Wielorański

Pytanie:

To jest list z zapytaniem wysłanym z http://lipsko.eu/ przez: Interpunkcje <>
Dlaczego w życzeniach świątecznych nie stawia pan przecinków? Kłania się
szkoła podstawowa...

Odpowiedź:

Dzień dobry,
Dziękujemy za uwagę. Dobrze, że mamy w społeczeństwie naszej gminy wykształconego polonistę. 
Życzę Panu Wesołych Świąt.

Jacek Wielorański

 

Pytanie:

To jest list z zapytaniem wysłanym z http://lipsko.eu/ przez: Piotr <> witam panie Jacku
czym jestspowodowane tak oporne i nie na bieżąco podawanie informacji na stronie Urzędu na temat
przetargów wyników przetargów czy zamówieniach.
Pozdrawiam,


Odpowiedź:

Witam Panie Piotrze,

Informacje dotyczące przetargów, zamówień publicznych oraz innych ogłoszeń związanych z inwestycjami Miasta i Gminy Lipsko publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko znajdującym się pod adresem: http://lipsko2.bip.gmina.pl ale nie na stronie urzędu (http://lipsko.eu) o czym stanowi Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych.

Zgodnie z ustawą oficjalnym urzędowym teleinformatorem publicznym jest Biuletyn Informacji Publicznej i w nim opublikowane są interesujące Pana przetargi oraz wyniki, które ogłaszanę są na bieżąco.

Aby ze strony podmiotowej urzędu przenieść się do BIP należy:

  • zalogować się na stronę urzędu:  http://lipsko.eu/ oraz kliknąć ikonkę BIP znajdującą się w poziomym górnym pasku menu po prawej stronie (rys.1),
  • po uruchomieniu strony BIP przewijamy stronę do działu PRZETARGI (rys. 2)

Aby bezpośrednio uruchomić BIP w przeglądarce należy wpisać adres biuletynu: http://lipsko2.bip.gmina.pl

Rys.1

lipskoeu

Rys.2

bip

Pozdrawiam,
Jacek Wielorański

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2024 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.