Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZAGOSPODAROWANIE

Mieszkalnictwo:

Na obszarze gminy w dziedzinie tej obserwuje się przyrost liczby mieszkań, wzrost powierzchni użytkowej mieszkań, wzrost przeciętnej liczby izb w mieszkaniu, wzrost liczby mieszkań na 1000 ludności, poprawę standardu mieszkań.

W mieście i gminie Lipsko w roku 2016 istniało ok. 4 100 mieszkań o ok. 16 tys. izb i ok. 316 tys. m kw. pow. użytkowej. Ilość mieszkań na 1000 ludności zamyka się w liczbie 362. Główną formą zabudowy w gminie jest budownictwo indywidualne.

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie ścieków:

Zaopatrzenie w wodę:

Na terenie miasta i gminy Lipsko funkcjonują trzy ujęcia wody ze stacjami wodociągowymi, z których, poprzez sieć wodociągów publicznych, woda dostarczana jest do gospodarstw domowych.

Z ujęcia wody w Lipsku korzystają mieszkańcy Lipsko oraz mieszkańcy miejscowości: Lipa Miklas, Lipa Krępa, Babilon, Jelonek.

Z ujęcia wody w Katarzynowie korzystają mieszkańcy miejscowości: Katarzynów, Wola Solecka Druga, Wola Solecka Pierwsza, Wólka, Gołębiów, Szymanów, Dąbrówka oraz mieszkańcy ulic: Wola Cukrowa, Wiejska, Sosnowa w Lipsku

Z ujęcia wody w Józefowie korzystają mieszkańcy miejscowości: Józefów, Długowola Pierwsza, Długowola Druga, Maruszów, Walentynów, Daniszów, Władysławów, Wiśniówek, Gruszczyn, Śląsko, Poręba oraz mieszkańcy ul. Jadwinów w Lipsku.

Ponadto, miejscowość Helenów zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego z ujęciem w gminie Solec nad Wisłą.

W perspektywie najbliższych lat planowana jest budowa stacji wodociągowej w Leszczynach oraz dalsza rozbudowa sieci wodociągowej (miedzy innymi w miejscowościach: Śląsko, Lucjanów, Leopoldów, Boży Dar, Borowo, Huta, Leszczyny, Maziarze)

Kanalizacja sanitarna:

W roku 2016 zmodernizowano gruntownie oczyszczalnię ścieków komunalnych w Lipsku. Obiekt oczyszcza ścieki komunalne pochodzące z terenu Lipska (dostarczane systemem sieci kanalizacyjnej), ścieki pochodzące z działających na terenie Lipska zakładów przemysłowych – głównie zakładów przetwórstwa żywności oraz ścieki dowożone do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym. Systemem odbioru ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej objętych jest ok. 95% mieszkańców Lipska. Odbiorem ścieków taborem asenizacyjnym zajmuje się na terenie gminy Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsko oraz kilka podmiotów prywatnych.

W roku 2018 realizowana będzie rozbudowa sieci kanalizacyjnej o przyległe do Lipska miejscowości, między innymi: Lipa Miklas, Lipa Krępa, Babilon, Sewerynów

Gospodarka cieplna:

Funkcjonująca w Lipsku sieć grzewcza zaopatrująca miasto w ciepło jest w trakcie modernizacji, w wyniku której do chwili obecnej powstały 3 kotłownie na olej opałowy.
W imieniu miasta od sezonu grzewczego 2009 ciepłownictwem zarządza Samodzielny Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku - jednostka budżetowa Miasta i Gminy Lipsko.

Układ komunikacyjny:

Podstawowymi ciągami drogowymi, na których opiera się sieć komunikacyjna gminy Lipsko są:
- droga krajowa nr 79 Warszawa - Kozienice - Zwoleń - Sandomierz,
- droga wojewódzka nr 747 Iłża - Lipsko - Solec n.Wisłą.

mapka

Drogi te w miejscu skrzyżowania stanowią podstawowy układ sieci ulicznej miasta Lipska. Ponadto pełnią funkcje tranzytowe, ogólne, miejskie, lokalne oraz dojazdowe. Układ komunikacyjny wzbogaca dodatkowo sieć dróg powiatowych. Łączna długość dróg o nawierzchni twardej na terenie miasta i gminy Lipsko wynosi ok. 100 km.
Układ komunikacyjny wzbogaca ponadto 7 stacje benzynowe - 4 w mieście, 1 w sołectwie Gołębiów, 1 w sołectwie Helenów (m. Kostusin), 1 w sołectwie Walentynów. Istnieją również stacje do zasilania pojazdów gazem propan-butan w ilości 3 szt.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2024 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.