Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Zarządzenie Nr 76/301/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Zarządzenie Nr 76/301/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

z dnia 06.12.2013 r.

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla wyboru beneficjentów ostatecznych oraz przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipsko”, w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013

     Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 153), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję rekrutacyjną dla wyboru beneficjentów ostatecznych do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipsko” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

1) Anna Stolarek – sekretarz Miasta i Gminy Lipsko,
2) Artur Dygas – koordynator projektu,
3) Bartosz Piątek – specjalista ds. rekrutacji.

§ 2. Do zadań Komisji należeć będzie:

1. Wybór beneficjentów ostatecznych do Projektu,
2. Utworzenie listy rezerwowej beneficjentów ostatecznych.

§ 3. Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipsko” wraz z załącznikami, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1  do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Nabór kandydatów do uczestnictwa w projekcie przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 9 grudnia 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. do godz. 15.00.

§ 6. Komisja rekrutacyjna dokona wyboru beneficjentów ostatecznych na podstawie kryteriów wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.