Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP: 811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

EU FUNDUSZE EUROPEJSKIE        logo2

  INFORMACJE GMINNEGO BIURA SPISOWEGO
  Tel.: (48) 37 80 048, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona GUS: https://spisrolny.gov.pl/

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Serwis informacyjny

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "CENTRA INICJATYW EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM"

„Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim” jest wielopoziomowym i innowacyjnym projektem, skierowanym do mieszkańców województwa mazowieckiego, będących członkami i/lub pracownikami organizacji pozarządowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Głównym celem projektu „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim” jest wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie funkcjonalnego otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi poprzez objęcie specjalistycznym wsparciem szkoleniowym 500 członków organizacji pozarządowych.
W ramach projektu organizujemy dwudniowe warsztaty szkoleniowe dla pracowników i/lub członków podmiotów ekonomii społecznej z zakresu, który obejmuje:
- problematykę ekonomii społecznej,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
- budowanie partnerstwa,
- zarządzanie finansami,
- pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji,
- podstawy zarządzania projektami.

Szkolenia przeznaczone są dla członków i/lub pracowników:
- nowopowstałego NGO, działającego do 1 miesiąca,
- NGO działającego do 24 miesięcy,
- NGO działającego powyżej 12 miesięcy, o przychodach za poprzedni rok poniżej 100.000 zł,
- NGO z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do 25 tyś. mieszkańców,

W projekcie uczestniczyć mogą osoby dorosłe będące:
a) członkami i/lub pracownikami (umowa o pracę/umowa cywilnoprawna/wolontariat) organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego,
b) osobami bezrobotnymi,
c) osobami nieaktywnymi zawodowo,
d) osobami uczącymi się lub kształcącymi się,
e) osobami pracującymi

Organizator zapewnia:
- nocleg,
- wyżywienie,
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Zainteresowane uczestnictwem osoby prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków uczestnictwa w projekcie. Podpisany formularz prześlij e-mailem, faksem, pocztą lub dostarcz osobiście do jednego z Inkubatorów Ekonomii Społecznej.
Ponadto w ramach realizowanego projektu powstało 6 Inkubatorów Ekonomii Społecznej położonych w różnych regionach województwa mazowieckiego – Lipsko, Płock, Pułtusk, Skórzec, Wąsewo, Zwoleń, które pełnią rolę centrów informacji dla organizacji pozarządowych.
W IES pracują Specjaliści ds. ekonomii społecznej, którzy udzielą niezbędnych informacji z zakresu księgowości, prawa czy marketingu dotyczących działalności organizacji pozarządowych. Każdy może przyjść do biura IES i skorzystać z doradztwa bezpłatnie !!!
Specjaliści prowadzą spotkania informacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego, siedzibach Stowarzyszeń, Fundacji, OSP itd. w celu zaprezentowania możliwości jakie dają Inkubatory oraz zapoznać z problematyką ekonomii społecznej i zachęcić do rozwoju organizacje już działające na terenie województwa.
Inkubatory Ekonomii Społecznej wyposażone są w niezbędny sprzęt biurowy, tj.: komputer, ksero, drukarka, faks, z których każdy może skorzystać bezpłatnie!!!
Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie na szkolenia
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Adresy Inkubatorów Ekonomii Społecznej

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2020 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.