Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Serwis informacyjny

Ochrona Ludności

Ostrzezenie meteorologiczne - silny wiatr

W załaczeniu ostrzeżenie meteorologiczne z IMGW o prognozowanym silnym wietrze.

Ostrzeżenie.pdf

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

W załaczeniu ostrzeżenie meteorologiczne z IMGW o prognozowanym zamarzaniu mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadachdeszcze ze śniegiem i mokrego sniegu.

Ostrzeżenie.pdf

Bezpieczne ferie zimowe w 2020 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje, że punktem kontrolnym autobusów na terenie miasta i gminy Lipsko w ramach działań ,,BEZPIECZNE FERIE 2020 r." jest Maruszów - zatoczka autobusowa (droga krajowa 79 - 143,4 km (48 378 42 30, 48 378 42 00 - dyżurn).

Poniżej tekst komunikatu z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczącego bezpiecznych ferii zimowych.

Bez względu miejsce wypoczynku dzieci, to na dorosłych spoczywa obowiązek zadbania o ich bezpieczeństwo. Dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach:

- na nartach, snowboardzie można jeździć tylko po wyznaczonych trasach i zawsze w kasku ochronnym. Warto zapoznać się z kodeksem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, który określa zasady bezpiecznego uprawiania narciarstwa na ogólnodostępnych stokach;

- zjazdy na sankach są dozwolone tylko na górkach, stokach oddalonych od dróg, aby uniknąć wjechania pod samochód;

Czytaj więcej...

Sopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP

Zzanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych (2. stopień BRAVO - na obszarze województwa małopolskiego, 1. stopień ALFA na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 1. stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) - obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 23.59.
W związku z powyższym informuję o wymogach wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.
Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) należy w szczególności wykonać następujące zadania:

Czytaj więcej...

Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta i gminy Lipsko w 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje, że w 2020 r. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieścić się będzie w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,  27-300 Lipsko, ul. Zwoleńska 14. Kwalifikacji wojskowej podlegać będą w szczególności mężczyźni z rocznika 2001.

Kwalifikację wosjkową dla osób z terenu miasta i gminy Lipsko zaplanowano na 04.02.2020 do 05.02.2020 od godziny 8.00.

Afrykański Pomór Świń

W załączeniu ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru swiń.

Afrykański Pomór Świń.pdf

Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków

W załączeniu zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków.pdf

Zmiana ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 1726), na podstawi art. 30a ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726):

1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

Ćwiczenia ,,POWIŚLE 2019"

W dniach 15-16 października br. na terenie powiatu lipskiego przeprowadzono powiatowe ćwiczenie obronne p.k. POWIŚLE 2019. Celem ćwiczenia było m.in. sprawdzenie funkcjonowania Miasta i Gminy Lipsko w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych. W trakcie cwiczenia sprawdzono działanie wybranych elementów struktury akcji kurierskiej, Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Stałego Dyżuru i i Formacji Obrony Cywilnej. Końcowym elementem ćwiczenia była konferencja główna w czasie której Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przedstawił Staroście Lipskiemu informacje ze stanu realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej oraz działań podejmowanych po wystąpieniu sytuacji kryzysowych.

Łącznie w ćwiczeniu ze strony Miasta i Gminy Lipsko uczestniczyło 31 osób.

powpowpowl

Stopnie alarmowe CRP

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Przykłądowo stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2., w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:

  • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
  • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
  • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
  • poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
  • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
  • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Czytaj więcej...

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2020 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.