Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Serwis informacyjny

Ochrona Ludności

Sopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP

Zzanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych (2. stopień BRAVO - na obszarze województwa małopolskiego, 1. stopień ALFA na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 1. stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) - obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 23.59.
W związku z powyższym informuję o wymogach wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.
Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) należy w szczególności wykonać następujące zadania:

Czytaj więcej...

Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta i gminy Lipsko w 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje, że w 2020 r. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieścić się będzie w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,  27-300 Lipsko, ul. Zwoleńska 14. Kwalifikacji wojskowej podlegać będą w szczególności mężczyźni z rocznika 2001.

Kwalifikację wosjkową dla osób z terenu miasta i gminy Lipsko zaplanowano na 04.02.2020 do 05.02.2020 od godziny 8.00.

Afrykański Pomór Świń

W załączeniu ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru swiń.

Afrykański Pomór Świń.pdf

Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków

W załączeniu zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków.pdf

Zmiana ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 1726), na podstawi art. 30a ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726):

1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

Ćwiczenia ,,POWIŚLE 2019"

W dniach 15-16 października br. na terenie powiatu lipskiego przeprowadzono powiatowe ćwiczenie obronne p.k. POWIŚLE 2019. Celem ćwiczenia było m.in. sprawdzenie funkcjonowania Miasta i Gminy Lipsko w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych. W trakcie cwiczenia sprawdzono działanie wybranych elementów struktury akcji kurierskiej, Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Stałego Dyżuru i i Formacji Obrony Cywilnej. Końcowym elementem ćwiczenia była konferencja główna w czasie której Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przedstawił Staroście Lipskiemu informacje ze stanu realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej oraz działań podejmowanych po wystąpieniu sytuacji kryzysowych.

Łącznie w ćwiczeniu ze strony Miasta i Gminy Lipsko uczestniczyło 31 osób.

powpowpowl

Stopnie alarmowe CRP

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Przykłądowo stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2., w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:

  • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
  • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
  • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
  • poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
  • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
  • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr !!!

W załaczeniu ostrzeżenie meteorologiczne z IMGW m.in. dla powiatu lipskiego. Prognozuje się wystąpienie od godz. 12:00 do godz. 23:00 dnia 30.09.2019 r. silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45/h w porywach do 100 km/h, z kierunków zachodnich.

Ostrzeżenie-silny wiatr.pdf

Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym

Informacje ogólne dotyczące terroryzmu

W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko-pirotechniczne, specjalnie przygotowywane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła aktom terroru.
Najgroźniejszym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy.  W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z działaniami politycznymi.
Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją. Specjaliści posługują się w tym przypadku terminem "incydent bombowy".
Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych. Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z opadami deszczu

W załaczeniu ostrzeżenie meteorologiczne z IMGW dla województwa mazowieckiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne.pdf

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2020 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.