Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Serwis informacyjny

Komunikat PPIS z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie jakości wody w Lipsku

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przypomina komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w mieście Lipsko oraz miejscowościach Lipa Miklas, Babilon, Sewerynów, Lipa Krępa i Jelonek.

Komunikat stwierdza brak możliwości korzystania z wody do spożycia przez ludzi.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Słonecznej 21 w Lipsku

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego, niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku Słoneczna 21 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i sprzedażą udziału we własności nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta i Gminy Lipsko.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu

 

Komunikaty ZUK w Lipsku sp. z o.o. dot. dodatkowych punktów poboru wody

Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. informuje, że w związku z obowiązującym komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku oraz w związku z ustaleniami Miejsko - Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 27.07.2020 r. podjęto decyzję o dodatkowym sposobie dostarczania wody nadającej się do spożycia poprzez jej dowóz beczkowozami wg poniższych harmonogramów:

Lipsko - ul. Czerwiakowskiego, ul. Solecka i ul. Stadionowa, ul. Spacerowa, osiedle domków jednorodzinnych

Jelonek, Lipsko - ul. Czachowskiego, ul. Pileckiego, ul. Papiernia

Lipsko - ul. Zwoleńska, ul. Rynek, ul. Iłżecka, ul. Partyzantów

Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Lipsko - ul. Przemysłowa, ul. 1 Maja i ul. Kościuszki

Jakość wody - Komunikat z Posiedzenia Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Komunikat z Posiedzenia Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Informujemy, że w dniu 27 lipca 2020 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko odbyło się posiedzenie Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MGZZK) w skład którego wchodzili przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku, Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. Spotkanie zostało zwołane w celu omówienia bieżącej sytuacji związanej z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody wodociągu publicznego w Lipsku. Na spotkaniu ustalono, że w związku z zaistniałą sytuacją podjęto bez zbędnej zwłoki wszystkie wymagane prawem działania mające naprawić sytuację dostaw wody. Do czasu ponownego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku stwierdzającego przydatność wody do spożycia, podjęto decyzję o zorganizowaniu dodatkowych, w stosunku do wcześniej wyznaczonego, punktów dostarczania wody nadającej się do spożycia poprzez jej dowóz beczkowozami wg harmonogramu opracowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

O godzinach i miejscach w ten sposób zorganizowanych zastępczych punktów poboru wody zostaną Państwo poinformowani komunikatami zamieszczonymi w stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. zuk-lipsko.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko lipsko.eu.

Jednocześnie informujemy, że Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. w dniu 27.07.2020 r. zakończył działania naprawcze w przedmiotowej sprawie. W dniu jutrzejszym tj. 28.07.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku pobierze próbki wody do badania kontrolnego. Wyniki tego badania zostaną opublikowane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Zakładem Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego

Zakłady przetwórstwa rybnego to kolejny adresat, po armatorach statków rybackich, do którego trafi pomoc rekompensująca straty gospodarcze wynikające z epidemii COVID-19, wypłacana ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła pierwszy z trzech planowanych naborów wniosków o wsparcie dla tej branży. Odbędzie się on w terminie 31 lipca – 6 sierpnia 2020 r. O pomoc, która jest realizowana w ramach działania „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, mogą ubiegać się zakłady przetwórstwa rybnego, działające jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które roczny przychód netto będą dokumentowały na podstawie potwierdzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy oświadczenia o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury, w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie kodu PKD 10.20.Z – Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, ustalonego na podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku statystycznego (RRW-20).

Więcej informajci po kliknięciu w poniższy link:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-lagodzenie-skutkow-epidemii-covid-19-w-sektorze-przetworstwa-rybnego-31-lipca-rusza-nabo.html

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2021 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.