Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunek bankowy: 67913500080000041720000060, NIP: 811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

EU FUNDUSZE EUROPEJSKIE  

Spacer po Lipsku

Serwis informacyjny

WYPRAWKA SZKOLNA 2011 - DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2011/2012

1. Dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymają uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę:-     w klasach I-III szkoły podstawowej, -     w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, -     w klasie iII gimnazjum,  oraz uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabo widzący, niesłyszący,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny), którzy otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników bez względu na kryterium dochodowe (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) ....więcej

"ZAMIAST" - FINAŁ PROJEKTU

W środę 08. 06. 2011r. w Lipskim Centrum Kultury odbyło się podsumowanie realizowanego przez Fundację Stowarzyszenia Trzeźwość i Gospodarność w Stalowej Woli Oddział Lipsko oraz Miejsko – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Uzależnień projektu zatytułowanego „ZAMIAST...”

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO - KONTROLA UMÓW ORAZ RACHUNKÓW ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

K O M U N I K A T

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XLVIII/311/2006 z dnia 19 października 2006 r. przypominamy mieszkańcom o obowiązku wyposażenia swoich nieruchomości w pojemniki lub worki służące do gromadzenia odpadów oraz zawarcia umowy na wywóz nieczystości. Na każdym użytkowniku nieruchomości ciąży również ustawowy obowiązek wykonania przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego w ulicy kanału sanitarnego lub w przypadku jego braku posiadania szczelnego zbiornika na odpady płynne oraz wywozu ich do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
Informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy kontrolować będą umowy oraz rachunki za wywóz nieczystości stałych i ciekłych.
W przypadku nie posiadania w/w umów i rachunków potwierdzających odbiór odpadów stałych firmie posiadającej stosowne uprawnienia i unieszkodliwianie odpadów ciekłych w oczyszczalni ścieków zostanie skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Lipsku o ukaranie.
Kontrole będą prowadzone w różnych porach dnia i godzinach wieczornych

Urząd Miasta i Gminy Lipsko

GALA LIPSKICH MEDIÓW - MEDAL "PRO MAZOVIA" DLA TWOJEGO RADIA LIPSKO

 MG 8796W niedzielę 29 maja 2011 r. w Lipskim Centrum Kultury odbyła się Wielka Gala Lipskich Mediów zorganizowana dla uczczenia X rocznicy powstania Twojego Radia Lipsko oraz kwartalnika „Życie Powiśla”. Uroczystość oficjalną poprzedziła Msza Św. którą celebrował wspólpracownik TRL ks. Sławomir Ziółek. Wśród gości którzy licznie przybyli na uroczystość jubileuszową byli m.in. posłowie Czesław Czechyra i Radosław Witkowski, wicewojewoda Dariusz Piątek, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, radny Sejmiku Zbigniew Gołąbek, przewodnicząca Rady Powiatu lipskiego Jadwiga Buza, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Jerzy Pasek, wójtowie Chotczy Janusz Witczak i Tarłowa Leszek Walczyk. Na galę przybyli gorąco witani założyciele TRL Marian Wodnicki i Marek Fiutek, oraz pierwszy redaktor naczelny „Życia „Powiśla” dr. Czesław Barański Licznie przybyli radiowcy i i korespondenci kwartalnika.

Czytaj więcej...

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2019 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.