Sukces Szymona Michałka ucznia PG w Lipsku

szymon michalekSzymon Michałek, uczeń Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipsku uzyskał tytuł finalisty konkursu historycznego, który odbył się w dniu 11. lutego bieżącego roku w Warszawie.

Szymon po eliminacjach szkolnych zakwalifikował się do etapu rejonowego, który odbywał się 19. listopada 2014 r. w Radomiu. Brało w nim udział 24. gimnazjalistów z terenu byłego województwa radomskiego.

Po tym etapie nasz uczeń znalazł się w gronie 9. zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego.

Aby uzyskać tytuł finalisty, Szymon musiał wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi podstawę programową gimnazjum oraz wiadomościami rozszerzonymi o zagadnienia wynikające z tematu przewodniego tegorocznego konkursu - "Rola jednostki w historii na przykładzie wybranych postaci z historii Polski", zdobywając ponad 60% punktów.

Udało się, nasz uczeń znalazł się w gronie 64 gimnazjalistów z województwa mazowieckiego, którzy legitymują się największą znajomością ojczystej historii.

Sukces cieszy tym bardziej, że Szymon jest dopiero uczniem klasy drugiej i musiał na tym etapie opanować całość materiału przewidzianego do realizacji na poziomie gimnazjum, co wymagało dużego wysiłku intelektualnego i samozaparcia.

Serdeczne gratulacje składamy finaliście i jego nauczycielowi, panu Markowi Fiutkowi.