SŁUŻBA ZDROWIA

Do zakładów opieki zdrowotnej w Mieście i Gminie Lipsko należą:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, (w strukturze powiatu lipskiego),
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku przy ul. Śniadeckiego 2, tel.: 048 37 83 600 - sekretariat obsługuje około 64 tys. mieszkańców w tym z gmin powiatu zwoleńskiego i opatowskiego (Gmina Tarłów). SPZZOZ obejmuje świadczeniem: lecznictwo szpitalne, poradnie specjalistyczne, pomoc dorażną.

W strukturze SPZZOZ znajdują się ponadto:

 • Przychodnie Specjalistyczne mieszczące się w budynku SPZZOZ.
 • Oddział pomocy dorażnej (Pogotowie).
 • Zakład Pilelęgnacyjno - opiekuńczy z 50 łóżkami
 • Zespół Pielęgnacyjnej Opieki Domowej
 • Szpital Powiatowy, w którym znajduje się 8 oddziałów: wewnętrzny, reumatologiczny, psychiatryczny dla przewlekle chorych, chirurgiczno-ortopedyczny, dziecięcy, położniczo-ginekologiczny, anasteziologji i intensywnej terapii, rehabilitacyjny, które dysponują łącznie 224 łóżkami. SPZZOZ zatrudnia ogółem 450 pracowników, w tym 38 lekarzy.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w strukturze Miasta i Gminy Lipsko), przy ul. Śniadeckiego 2, tel/fax: 048 37 81 211 z punktem lekarskim w Maruszowie, tel: 048 37 85 012.

Dwie poradnie lekarzy rodzinnych:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rodzinna Danuta Łepecka przy ul. 1-go Maja 79, tel. 048 378-14-50, zatrudnia 1 lekarza i 2 pielęgniarki,
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rodzinna Monika Małecka przy ul. 1-go Maja 79, tel. 048 378-14-50, zatrudnia 1 lekarza i 2 pielęgniarki.
 • Dom Pomocy Społecznej mieszczący się przy ul. 1-go Maja 79, tel. 048 378-23-42, zatrudniajacy 71 osób, które obsługują 98 pacjentów,

Cztery apteki:

1. CEFARM-u, ul. Iłżecka 6a, tel. 048 378-00-62,
2. SPZOZ-u, ul Śniadeckiego 2, tel. 048 378-09-92,
3. APTEKA PRYWATNA, ul. Śniadeckiego 5, tel. 048 378-05-59
4. APTEKA PRYWTANA, ul. Zwoleńska, tel. 048 378-01-11

Istniejący stan koncentracji placówek służby zdrowia świadczy o dobrze rozwiniętej bazie lecznictwa podstawowego na terenie gminy i w pełni zaspokaja potrzeby ludności miasta i okolicznych gmin.
Jedynie pacjeci ze schorzeniami, które nie mogą być leczone w Szpitalu Powiatowym w Lipsku przyjmowani są przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.

Praktyki lekarskie stomatologiczne

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "POLMED-DENT", ul. Spacerowa 31A, 27-300 Lipsko
 • Gabinet Stomatologiczny, ul. Czerwiakowskiego 5 m. 1, 27-300 Lipsko
 • Indywidualna Praktyka Lekarska, ul. Iłżecka 12, 27-300 Lipsko
 • Gabinet Stomatologiczny, ul. 1 Maja 18, 27-300 Lipsko

Praktyki lekarskie specjalistyczne

 • Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny, 27-300 Lipsko, ul. Czerwiakowskiego 2, m. 16
 • Indywidualna Praktyka Lekarska - działalność fizjoterapeutyczna, 27-300 Lipsko, ul. Śniadeckiego 9 m. 6
 • Gabinet Lekarski, 27-300 Lipsko, ul. Czerwiakowskiego 2, m. 14
 • Gabinet Lekarski, 27-300 Lipsko, ul. Jaśminowa 20,
 • Specjalistyczny Gabinet Lekarski - zarządzanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych, 27-300 Lipsko, ul. Czerwiakowskiego 2 m. 18

Praktyki lekarskie

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania, 27-300 Lipsko, ul. Śniadeckiego 9 m. 20
 • Gabinet Lekarski, 27-300 Lipsko, ul. Czerwiakowskiego 2 m. 4
 • Indywidualna Praktyka Lekarska, 27-300 Lipsko, ul. Śniadeckiego 7, m. 36
 • 27-300 Lipsko, ul. Sportowa 33
 • 27-300 Lipsko, ul. Partyzantów 4,

Praktyki lekarskie ogólne

 • Gabinet Lekarski - Badania Profilaktyczne, 27-300 Lipsko, ul. Śniadeckiego 2, m. 15

Gabinety Weterynaryjne

 • GABINET WETERYNARYJNY - badania i analizy związane z jakością żywności, działalność weterynaryjna, 27-300 Lipsko, ul. Kościuszki 12