Ochrona Ludności

Zmiana ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 1726), na podstawi art. 30a ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726):

1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.