E-Urząd

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy Lipsko
Adres skrzynki podawczej:
/f89s7ly6ac/skrytka
 
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
 • założenie indywidualnego i darmowego konta na platformie ePUAP
 • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego (ważnego podpisu elektronicznego) w celu cyfrowego podpisywania przesyłanych dokumentów
 • założenie profilu zaufanego na platformie EPUAP.

  Aby go uzyskać należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP www.epuap.gov.pl, z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów (czyli trzeba się będzie jedyny raz udać się do odpowiedniego punktu) – ich lista jest dostępna w systemie ePUAP. W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.

  Dane osobowe można potwierdzić w punktach zlokalizowanych w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach, a także w tych urzędach gmin, które zdecydują się na ich prowadzenie i uzyskają na to zgodę ministra. Obecnie takich punktów jest ponad 800.

  Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

Pozostałe instrukcje dotyczące użytkowania skrzynki znajdują się na portalu ePUAP
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:

 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Dokumenty elektroniczne:

 1.  Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnioną deklarację należy przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP