COVID-19 (koronawirus) - ,,Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI"

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wspierajac akcję ,,Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI" prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa zachęcia do zapoznania się z jej szczegółami dostępnymi w poniższych linkach:

http://www.polskasmakuje.pl/   (w zakładce PRODUKT POLSKI);

https://www.gov.pl/web/produktpolski (strona resortu rolnictwa).

Kupowanie żywności ze znakiem PRODUKT POLSKI służy polskiemu rolnictwu i polskiej gospodarce.

produktpolski